КонтактиТърговски представители

София - Вероника Желева - 0876 400 266

Стара Загора - Петя Дикова - 0896 779 067

Плевен - Петя Христова - 0879 980 940

Благоевград - Първолета Шилигарска - 0895 332 851

Сандански - Радослава Бужева - 0898 733 666

Перник - Силвия Манова - 0896 879 391

Русе - Мелин Джаферова - 0897 307 055

Велико Търново - Мелин Джаферова - 0897 307 055

Пловдив - Деница Харакчиева - 0895 828 560

Харманли - Деница Харакчиева - 0895 828 560

Раднево - Деница Харакчиева - 0895 828 560

Варна - Златка Богданова - 0893 529 889 

Добрич - Силвия Василева - 0894 745 242

Lunail@abv.bg

Търговски представители София - Вероника Желева - 0876 400 266 Стара Загора - Петя Дикова - 0896 779 067 Плевен - Петя Христова - 0879 980 940 Благоевград - Първолета Шилигарска - 0895 332 851 Сандански - Радослава Бужева - 0898 733 666 Перник - Силвия Манова - 0896 879 391 Русе - Мелин Джаферова - 0897 307 055 Велико Търново  - Мелин Джаферова - 0897 307 055 Пловдив - Деница Харакчиева - 0895 828 560 Харманли - Деница Харакчиева - 0895 828 560 Раднево - Деница Харакчиева - 0895 828 560 Варна - Златка Богданова - 0893 529 889  Добрич - Силвия Василева - 0894 745 242

359896201046
Sofia, BG, 9000
43.2026276 27.9095652 Централен офис:  гр. Варна ул" Прага" 12 Телефон:  0884 926069
Сравнение на продукти